2016-17 Undervisning Svendborg Erhvervsskole udlån Produktionsskole.

 

 

Jeg underviste fra april 2016, hvor jeg overtog to eller tre eksamenshold, fordi deres underviser var blevet bortvist i MAT. C på Svendborg Erhvervsskole.

Link Læs først Projektforløb og aflevering til eksamen.

Link Kompendie Projektforløb MAT C – EUD – SE – samlet krav Opgave & Rapport.

 

Da vi havde meget travlt, og elever skulle nå at aflevere et eksemplar af projektopgaven, for at kunne indstilles til eksamen, har jeg udarbejdet overblik og undervisning af alle valgte MAT-områder til eksamen.

En elev afleverede intet, så derfor dumpede han, som den eneste elev, fordi det var min eneste mulighed for at give karakter inden eksamenen, hvor de trak fri og opgaven altså talte 100%.

 

 

Der var besparelser, omstruktureringer pga. økonomi samt ny chef, og derfor blev jeg udlånt til produktionsskolen med undervisning i MAT D.

Alle elever på afgangshold, der var indstillet til eksamen, bestod eksamenen, selvom en del aldrig havde fået et bevis med fra Folkeskolen! Eller aldrig havde fået karakter i faget matematik før!

Jeg havde oprettet en mappe i Onedrive, som eleverne kunne gå ind på og downloade alt materialet på produktionsskolen. Siden er lukket ned, så du kan ikke følge disse links.

Som indgang til erhverv skulle elever udarbejde deres egen erhvervsinteressehjemmeside gratis i WIX, samt udarbejde alle beregninger ud fra deres erhvervsinteresse i projektarbejdet til eksamensopgaven.

Her havde jeg faktisk tilretning af undervisningsmaterialer til hver gang, da nogle fortsat ikke forstod matematik, fordi de oveni var tal- og ordblinde. Ordblindhed kan man teste for, men talblindhed, som en større %del er, kunne man ikke teste for juni 2017!

 

Link mål WIX hjemmeside erhvervsinteresser.

Link Opret wix konto – UV.

Osv.

Link En sides overblik eksamensopgave.

Link overblik eksamensopgaven.

Link Eksamensopgaven.

Osv.

 

Der blev udarbejdet meget mere, bl.a. delopgaver til hver eksamensområde samt delopgaver og oversigt til hvert emne, hver beregningsmetode, etc.

Mange af eleverne var nået til at kunne + og -, men manglede eller var usikre på gange og division!

Hvordan kan lærere fra folkeskolen forsvare det, altså at elever når til min. 8- kl., uden at have fået hjælp?

 

Mathilde kunne godt gå hele vejen, fordi hun fandt ud af, at hun godt kunne forstå matematik alligevel;) Og hun gjorde det;) Hun tog bolden op…

 

Så var der lige ham eleven, der fik 10 på c-niveau, fordi han faktisk fandt ud af, at han var en nørd på konstruktionsplanet og til at finde beregningsmetoder på nettet netop til hans model;)