Brugervenlighed og Grafisk design – Erhvervsakademiet Lillebaelt 2014

Screenprint 3 fra PowerPoint prototype Reception Webtec ©Kanobi®
Screenprint 3 fra PowerPoint prototype Reception Webtec ©Kanobi®

 

Uddannelse i Webdesign. Multimedieteknologi og interaktionsdesign.

Projektforløb: udvalgt virksomhed kobles med målgruppe og fremstilling af prototype website i Wix, som konkret samarbejdsredskab til eksamenen. Alt materiale hertil er udarbejdet i Adobe pakken.

* Valg/test af projektmetode.
* Estimering af tidsforløb.
* Antagelser om målgruppe ud fra statistikker og konsumsider fra nettet.
* Test af målgruppevalg via interviews.
* Udarbejdelse af interaktionsdiagrammer, storyboards, etc. ud fra nyeste designprincipper.
* Fremstilling af billeder til prototypen.
* Valg og test af website på målgruppe flere gange.
* Færdig prototype og caserapport for projektforløb.

 

Underviser Morten Monin.

 

* Grundlæggende kompetencer inden for teknologier og konstruktionen bag et CMS samt et website hele vejen rundt fra layout til website.
* Viden om medievirkemidler og digitalisering.
* Kompetence til at anvende programmeringssprog og skabe dynamiske multimedieapplikationer.
* Kendskab til teorier og metoder til design af navigationsformer.
* Kendskab til teorier og metoder til design af interaktion mellem bruger og computer.
* Viden om anvendelse af databaseteknologier i forbindelse med multimedieapplikationer.
* Viden om hvordan valg af virkemiddel og digital udtryksform indgår som element i multimedieudvikling.
* Forståelse for brugerens rolle i forbindelse med multimedieudvikling.
* Kendskab til server- og clientscripting.

Spændende;)

 

Eksemple på forarbejdet, hvor diagrammer med brainstorming, relationer, etc. indgik.

Usability - sidediagrammer Reception Webtec ©Kanobi®
Usability – sidediagrammer Reception Webtec ©Kanobi®