Videos Rotation Simplicity Kanobi® 2020

Rotation Simplicity Vol. 1 ©Kanobi®
Rotation Simplicity Vol. 1 ©Kanobi®

Jeg har ad flere omgange arbejdet med Videos Rotation Simplicity Kanobi® og sidst opdateret og kreeret nye videos i 2020.

Inspireret af billeder fotograferet af bark og bearbejdet på forskellige måder, kom der andre billeder ud af fotos.

Bark Graphic billedet, der inspirere til rotation, er brugt i første video.

Igen har jeg inddraget filosofien og nu med Camus græske myte om Sisyfos.

Så var jeg nødt til at finde en brugbar høj at fotografere, for Sisyfos blev sat til at trille en sten op ad et bjerg, godt nok, og lade den rulle ned i evighed af græsk gud, fordi han løj for Hades.

Vi har ikke bjerge i Odense, så det blev til en bakke;)

 

 

Jeg er slet ikke færdig og der kommer flere videos, hvor de går fra 2D til at bliver mere og mere i 3D, efterhånden som jeg sammenkobler Camus myte med Nietzsches myte om sjælens forvandling.

Slutteligt sammenkobler jeg med Descartes og hans interpedens på, at vi er afhængige og påvirker hinanden som mennesker.

Se mere på Kanobi Graphic Art under Bark Graphics Rotation.