Tegnet bogforside til afgående rektor Inger Lund OBFS 1990

 

 

Jeg blev af min formgivningslærer, billedhugger og grafiker Jørgen Svenstrup, bedt om at tegne forsiden til Inger Lunds bog, fra personalet til hende, ved hendes pension i 1990 samtidig med, at jeg blev færdig som pædagog.

 

På Odense Børnehave- og Fritidspædagog Seminarium (OBFS 1987 -1990) havde vi en fantastisk formningslærer, hvor vi tegnede, malede og var ude i naturen, bl.a. ved hans bolig nær Helnæs;)

Kan huske, at jeg tog lang tid at blive inspireret inde i barakkerne på Munkerisvej, så derfor fik vi ture til Helnæs. Hentede frugt i kantinen, og så kom jeg igang;)

  • Opstilling i barakker ©Kanobi®.
    Fruits indoor ©Kanobi®

Her arbejde vi også med Reggio Emilia, som blev en del af min verden i forhold til, at hele området omkring Reggio Emilia er en integreret del af pædagogikken for kunstindragelse på et eller andet plan.

Så det forsøgte jeg også at vælge praktikpladser her på Fyn ud fra at bruge kunst som redskab i pædagogik.

 

  • Freinet Skolen billede 1 ©Kanobi®
    Freinet Skolen 1 ©Kanobi®

 

I min afsluttende praktikperiode på Vejle-Allested Freinetskolen, stod jeg for at etablere det kreative værksted i en staldbygning. Så jeg indrettede og producerede trykkeri sammen med børnene samt skulpturer i gibs.

Du ser billeder fra min afsluttende opgave i praktik maskinskrevet og ved brug af lakmuspapir ved tastefejl;)

I forordet brugte jeg Asger Jorns citat.

“Lad os ikke begynde at fastlægge rammer. Lad os begynde med det som skal indrammes.

Lad os genskabe den menneskelige tilværelse, og lade rammens elastik

følge udviklingen i dennes tilværelsens manifestationer, så livet kan præge rammen, i stedet for at rammen tvinger og former livet.”

 

Det var også på Freinetskolen i Vejle-Allested at de trykte deres skrevne citater og andet godt, som blev udstillet på Badstuens Cafe i Odense.

Dette fordi Janes, min vejleders, mand arbejdede her, så der var direkte forbindelse til at udstille børnenes arbejde.

Vi fik af gibs i mælkekartoner fremstillet skulpturer, der dannede fundamentet i udstillingen sammen med børnenes citattekst, som trykte billeder.